Hendene vev
Store trær
Ei dørklinke av jern
Snart
Einsleg fure
Fylg tanken
Det er den draumen 1
Det er den draumen 1 (detalj)
Det er den draumen 2
Så ta mitt hjerte
Røter
Røter (detalj)
Lauv du er
Du lauv (utdrag)
Du lauv (utdrag)
Det veks ei lind
Det veks ei lind (detalj)
Det veks ei lind (detalj
"Lykkelegehender" Tekst av Halldis Moren Vesaas
"Lykkelege hender", detalj 1
"Lykkelege hender", detalj 2
"The road not taken", tekst av Robert Frost
"The road not taken", detalj 1,, tekst av Robert Frost
"The road not taken", detalj 2,, tekst av Robert Frost
"The Bird", from a poem by Tarjei Vesaas
300 NOK
"Fuglen", utdrag frå dikt av Tarjei Vesaas
300 NOK
Facebook Instagram share