I EIN ANNAN SKOG

Sylvsmed Gry Marie Grindbakken og kalligraf Borghild Telnes samarbeider i prosjektet dei har kalla «I ein annan skog». Her tolkar dei tekstar av Halldis Moren Vesaas, Tarjei Vesaas, Aslaug Vaa og Hans Børli med fleire og nyttar kombinasjonar av teknikkar og materiale for å skape ein skog av tekst, lauv, sylv, papir og tre. Ein del av arbeida vert viste på utstillinga i Bø gamle prestegard i sommar. 

Facebook Instagram share